Feedback van anderen over mezelf

Hier wordt voornamelijk feedback geplaatst van medestudenten, stagebegeleiders of leraren.

Door Tim Flokstra:

Beoordeeld op Feedback
Afspraken nakomen Hidde is niet iemand die je veel achter de kont hoeft aan te zitten. Wanneer hij iets voor een bepaalde dag af moet hebben dan heeft hij dat. Wel is Hidde een beetje goed in het uitstellen. Zolang dit niet in problemen kwam met het aanleveren van eindproducten was dit geen enkel probleem voor andere groepsleden.
Initiatief nemen In deze groep was er geen afwachtende mensen. Iedereen nam initiatieven. Vooral wanneer het ging om taakverdeling was Hidde duidelijk aanwezig. Hij vind het fijn te weten wie voor welk deel verantwoordelijk is. Zo weet iedereen wat die van elkaar kan verwachten.
Communicatie Communicatief is Hidde sterk. Hij kan goed overleggen en mensen helpen wanneer ze ergens niet uitkomen. Ook is hij fijn in de omgang.
Nauwkeurigheid aanleveren van producten Doordat Hidde duidelijk voor zich heeft wat de taakverdeling is in de groep weet hij precies wat hij zelf moet doen. Hij zorgt dan ook altijd dat dit kwalitatief in orde is. Waar hij wel op moet passen als hij een keer erg te laat begint met een verslag/project dat hij niet vergeet de juiste kwaliteit te leveren. Tot nu toe is dit probleem nog niet voorgekomen.
Hoe ligt hij/zij in de groep Hidde is een relaxte gast. Hij is fijn in de omgang, heeft z’n mening klaar maar boort nooit mensen de grond in. Fijn mee samen te werken dus.

Door Peter Schreuder:

 

Beoordeeld op Feedback
Afspraken nakomen Hidde is een zakelijk mannetje die keurig zijn afspraken nakomt. Hij heeft goede imput wat het team de goede richting in kan sturen. Hij heeft een hoog teamgevoel waardoor hij zichzelf voor zijn eigen deel dan ook verantwoordelijk voelt tegenover de rest van de groep. Dit maakt dat hij zijn afspraken voor de deadline keurig op tijd klaar heeft.
Initiatief nemen Zoals net vermeld is Hidde die graag duidelijk wil hebben op zaken wat het team aangaat. Hij wil graag overzicht hebben welke taakverdeling er genomen wordt en kan hierin dan ook initiatief in nemen. Hidde komt vaak met goede ideeën om het team de goede richting in te sturen, hierin is Hidde erg initiatiefrijk.
Communicatie Hidde is echt een mensenmens. Hij weet goed te overleggen maar weet ook precies wanneer hij er niet mee eens is, en draait hier dan ook niet omheen.
Nauwkeurigheid aanleveren van producten Hidde is een fijne gast om in het team te hebben. Zijn zakelijk schrijven is aanwezig waardoor de kwaliteit van het beroepsproduct zal hierdoor dan ook gaan stijgen.
Hoe ligt hij/zij in de groep Hidde is op een gepaste manier aanwezig in de groep. Wat Hidde verteld op zowel sociaal gebied als productiegebied hij weet altijd wel nuttige dingen te vertellen. Hij heeft snel door hoe problemen opgelost kunnen worden.

 Door Sarah Westerhof

Beoordeeld op Feedback
Afspraken nakomen Hidde is niet het type jongen die te laat komt of afspraken laat zitten. Ook levert hij zijn producten altijd op tijd of zelfs voor de deadline in.

Naast afspraken nakomen brengt Hidde ook vaak afspraken in. Als we een opdracht in moesten leveren vroeg hij vaak wanneer we hiermee bezig ging en hoe laat het op dropbox moest staan

Initiatief nemen Naast de stageopdrachten kregen we ook opdrachten vanuit school. Ik was dit een keer vergeten maar Hidde herinnerde mij en de rest van de groep eraan dat we ermee bezig moesten.
Communicatie Buiten school uren om moest er wel eens wat overlegt worden. Hiervoor hadden we een groepsapp aangemaakt. Hidde is altijd bereikbaar en reageert snel wat erg fijn is.
Nauwkeurig aanleveren van producten De producten die Hidde aanlevert zijn duidelijk en goed. Ook altijd op tijd ingeleverd. Hij kan in een korte tijd een goed product aanleveren. Ook is kan Hidde qua verslaglegging snel werken. Hij heeft veel ideeën in zijn hoofd waarmee hij de groep makkelijk aan het werk zet.
 Hoe ligt hij of zij in de groep Er is nog nooit een moment voorgekomen dat er botsingen waren in de groep. Hidde heeft altijd een positieve instelling wat ook mee werkt. Deze positieve instelling werkt motiverend voor de rest van de groep.

Hidde is een eerlijke jongen, je weet wat je aan hem hebt.

 

Feedback door Jorg Andree:

Hidde is een betrokken, enthousiaste werker. Hij wil graag met mensen in contact komen. Door zijn kwaliteiten kan hij dit realiseren maar mag hij dit meer doen. Hidde mag nog meer initiatief nemen om uit zijn comfort zone te komen en daardoor dus creatiever kan zijn in zijn handelen.

Hij neemt zijn taken serieus maar moet leren om zelf te bepalen wat voor hem kwaliteit is en hoe je dit gaat vormgeven en vooral gaat communiceren. Een hulpmiddel kan zijn om naar externen toe zijn kwaliteitsfactor te laten toetsen. Begrijpt de ander waar ik mee bezig ben en is dit wat de klant nodig heeft?

Hij werkt prettig samen met anderen en past goed in een groep. De uitdaging voor komend semester is meer ondernemerschap tonen. Hier gaan we mee aan de slag!

Tijdens de Olympic Moves heeft Hidde zich beziggehouden met het coördineren van de wedstrijden. Dit heeft hij naar behoren uitgevoerd. Verder heeft hij een mooie opening gehouden en ook de prijsuitreiking tot zich genomen. Al met al een groot evenement georganiseerd zonder echte problemen. De problemen die zich voor hebben gedaan zijn ook snel opgelost. Compliment hiervoor! Hidde is enthousiast en straalt dit uit richting de rest!

 

Peer assessment door Emmelien, Annemarie en Michelle:

  • Hidde is erg enthousiast tijdens stage en kan een goede sfeer met zich meebrengen in de groep. Daarnaast heeft Hidde zijn taken altijd af naast de organisatie van Olympic Moves, wat veel tijd vergt. Hidde gaat serieus om met de taken die hij heeft/krijgt en kan goed samenwerken.
  • Hidde voert wat hij uit moet voeren en wat hem gevraagd wordt. Hij levert goede kwaliteit. Verder brengt Hidde een goede sfeer in de groep.
  • Leuke teamgenoot die serieus te werk gaat met de opdrachten. Ook Hidde ligt goed in de stagegroep. Hij kan goed samenwerken en de communicatie verloopt soepel.