Competentiescan + spinnenweb

competentiescan

Meest ontwikkelde competenties vergeleken met vorig jaar:

  • SGM 1      –      RBR
  • SGM 3      –      Door beleidsanalyse & PK
  • SGM 8      –      Door Olympic moves
  • SGM 9      –      Door Olympic moves en de RBR
  • SGM 10    –      Door preparation course ondernemerschap

spenneweb jaar 2

TOELICHTING COMPETENTIESCAN

In het onderstaande stuk zal er uitgebreid stil worden gestaan bij de competenties die van toepassing zijn bij de opleiding Sport, Gezondheid en Management. Dit zal gebeuren d.m.v. cijfers, feedback etc. Hier boven is een ingevulde competentiescan.

 

Competentie Sgm 1: Testen

In het eerste jaar zijn we vooral bezig geweest met Testen en Meten tijdens het vak Health Check. Dit vak heb ik behaald en daarmee kunnen we stellen dat ik over de basiskennis bezit.

In het tweede jaar heb ik de RBR gedaan. Voor deze RBR is een 0 meting geweest en wat andere testen. Hierna heb ik gedurende 9 weken iemand begeleid. Tijdens deze begeleiding werden periodisering schema’s gebruikt om mijn cliënt conditioneel beter te maken. Door deze ontwikkelingen weet ik zeker dat ik inmiddels op niveau C zit.

 

Competentie Sgm 2: Gedrag veranderen

In het eerste jaar hebben we tijdens Health Check veel aan gedrag verandering gedaan. Verder hebben we een fit for life project georganiseerd.

In het tweede jaar hebben we een tentamen over gedrag gehad. Hier heb ik een 6.4 op gehaald waardoor in vind dat ik inmiddels op niveau C zit.

 

Competentie Sgm 3: Strategie

Tijdens het eerste leerjaar hebben we hier mee te maken gehad met het vak Preventieve Organisatie Diagnose (POD). Voor dit vak moesten we beleidsanalyses bekijken en analyseren van een voetbalvereniging. Aan de hand van het beleid dat deze vereniging leidde moesten we strategieën bedenken waardoor we de vereniging verder hielpen.

In het tweede leerjaar heb ik ondernemerschap gevolgd waar we een eigen idee moesten verzinnen. Dit idee moesten we uitwerken en wetenschappelijk verantwoorden. Voor dit idee moesten we marktstrategieën bedenken en uiteindelijk presenteren. Hierdoor denk ik dat ik inmiddels op niveau C zit.

 

Competentie Sgm 4: Beleidscyclus

In het eerste jaar hadden we tijden de Preventieve Organisatie Diagnose (POD) hier veel mee te maken, waardoor het niveau op A kwam. Dit vak is overigens behaald met een 7,9.

In het twee jaar zijn we in blok 4 begonnen met een beleidsanalyse van de gemeente Groningen. Hier moesten we een pecha kucha over geven en dit is beoordeeld op een 7. Verder zijn we momenteel bezig met the game. Hierin onderzoeken we het beleid van de gemeente Groningen en analyseren we dit beleid. Daarom vind ik dat ik op niveau C zit.

 

 

 

 

Competentie Sgm 5: Kwaliteit

In het eerste jaar is er aan de hand van vakken zoals fitforlife gewerkt aan de kwaliteit. Zelf heb ik hier ook veel aan gewerkt door in de stages, werk van goede kwaliteit af te leveren. In het tweede jaar is er een kwaliteit tentamen geweest. Deze heb ik afgerond met een voldoende. Verder heb ik via het Run bike Run verslag veel kwaliteit geleverd. Hierin moest een nauwkeurig voedingsplan en twee periodiseringsplannen aangeleverd worden voor mijn cliënt. Door deze ontwikkelingen ben ik inmiddels gestegen naar niveau C.

 

Competentie Sgm 6: Financiën

Financïen is een onderdeel dat ik leuk vind maar wel erg lastig is. Het tentamen FKF heb ik gehaald. Tijdens de olympic moves veel moeten doen met financien. Alle teams betaalde geld om mee te doen, er moesten prijzen geregeld worden, voor de vrijwilligers een lunchpakket en als laatst moesten er dingen gehuurd worden. Mede door het managen van al deze dingen vind ik dat ik ben gestegen naar niveau C.

 

Competentie Sgm 7: Accommodatie

Bij het tentamen FKF zat ook een stuk faciliteiten beheer. Dit is hetzelfde bij een accommodatie. Alles dat wij doen op school heeft te maken met een accommodatie. Veel evenementen van en voor ons zijn ook op verschillende accommodaties. Daarom vind ik dat ik hier ook inmiddels niveau C heb bereikt.

 

Competentie Sgm 8: Leiding geven en management

Doordat ik bij voetbal al jaren trainer ben geweest heb ik al meer leiding en management vaardigheden ontwikkeld. Op de opleiding sgm doen we ook veel met leiding geven. Je komt in jaar één en twee in verschillende teams terecht waarbij er ook moet worden samengewerkt. Van nature ben ik iemand die al snel de leiding pakt. Ik ben iemand die graag de touwtjes in handen neemt en vanuit daar taken verstrekt. Mooi voorbeeld is Olympic moves waarbij Tim Sarah en ik alles organiseerden. De taakverdeling heb ik op me genomen en vanuit hier waren de taken ook snel verdeeld. Hierdoor vind ik dat ik dit het verst heb ontwikkeld. Inmiddels C.

 

Competentie Sgm 9: Organiseren en begeleiden

Organiseren en begeleiden zijn twee onderwerpen die we op SGM veel toepassen. Denk hierbij aan projecten als fit for life, Run bike run, sportpraktijk en stage opdrachten. Door al deze projecten is ook het organiseren en begeleiden ook al ontwikkeld tot niveau C.

Competentie Sgm 10: Ondernemen en innoveren

Aangezien ik dit als uitstroomprofiel wil gaan doen moet dit een competentie zijn die ik veelal in jaar 2, 3 en 4 ga ontwikkelen. In jaar één hebben we een ondernemingsplan moeten schrijven voor een eigen ontwikkelde sportschool. Dit heb ik afgesloten met een 6.8. In jaar twee moesten we op stage veel innoveren en out of the box denken. Het innoveren is gebeurd door het ontwikkelen van les pakketten en periodiseringsplannen.  In blok 4 van jaar 2 volg ik momenteel sport business en ondernemerschap. Zoals het lijkt steven ik af op een voldoende.

Competentie Sgm 11: Sportmarketing en PR

In het eerste jaar moest er veel stage gelopen worden bij een sportschool. Ik kwam terecht bij een sportschool die nog niet zo lang bestond dus moest er veel gebeuren aan PR. Hier liepen we met zelf ontwikkelde flyers in de stad om te promoten. Verder hebben we tijdens sportevents in blok 1 veel promotiecampagnes gedaan wat betreft ons eigen evenement. Hierbij moesten we met media praten, flyers en sportkrantjes aanleveren en wekelijkse updates geven op facebook. Sportmarketing hebben we in jaar twee gehad. Dit vind ik een heel leuk vak maar doordat ik twee keer mijn inschrijvingen niet voor elkaar had, moet ik het herkansen in september.

Competentie Sgm 12: Omgevingsbewustzijn

Omgevingsbewustzijn is eigenlijk heel erg belangrijk als je ondernemend bent ingericht zoals ik. Deze competentie is voornamelijk gegroeid door projecten zoals pod, waar je een sportvereniging een advies geeft over wat ze nou zouden kunnen verbeteren. Je leert hier veel met DESTEP werken. DESTEP brengt mooi in kaart hoe en welke ontwikkelingen er zijn in welke omgeving. Ook is er tijdens de Great North Run veel gedaan met omgevingsbewustzijn. Er moest een plaats gekozen worden en deze plaats moest natuurlijk worden uitgekamd, omdat je zo achter dingen komt die je niet weet over deze plaats. Al met al denk ik dat ik inmiddels zo ontwikkeld ben dat ik tussen een B en C in zit.

Competentie Sgm 13: Onderzoeken en adviseren

In jaar een en twee zijn we veel bezig geweest met onderzoeken. Voornamelijk jaar twee waar we in blok een, twee en drie veel onderzoeken hebben gedaan waar vanzelfsprekend ook adviezen uit kwamen. Dankzij dit jaar heb ik dit ontwikkeld van A naar niveau B. Wetenschappelijk onderzoeken wordt ik gelukkig steeds beter in.

Competentie Sgm 14: Sportbewustzijn

Door de opleiding SGM ben ik veel beter om leren gaan met voeding. Veel meer inzicht gekregen in voedingsstoffen en hoeveel water eigenlijk nodig is per dag. Dit inzicht is verbeterd door fitness, projecten als fit for life, de run bike run en ook gewoon door klasgenoten om me heen.

Competentie Sgm 15: Samenwerken

Samenwerken is sowieso een punt dat me heel goed ligt. Ik kan moeilijk alleen werken en overleg veel dingen in een team. Dit omdat ik vind dat verschillende meningen veel meer input geven in een verslag. Tijdens de opleiding doen we eigenlijk niet anders.  Samenwerken zit al in niveau C.

Competentie Sgm 16: Communicatie

Communiceren is een heel belangrijk onderwerp. Tijdens stages is interne en externe communicatie van groot belang. Tijdens project als olympic moves, run bike run en pod, heb je te maken met interne en externe partijen. Met al deze partijen moet je duidelijke communicatie hebben wil je de evenementen zo soepel mogelijk laten verlopen. Door de projecten ben ik veel beter gaan communiceren.

Competentie Sgm 17: Reflecteren

Via deze opleiding kom je er steeds meer achter hoe je zelf in elkaar steekt. Dit komt door bepaalde spellen en of quizjes waar je vragen over jezelf beantwoord. Ook wordt ik dankzij feedback van verschillende stages en klasgenoten steeds beter bewust van wat mijn kwaliteiten zijn maar voornamelijk wat mijn zwakkere punten zijn. Dankzij stageverslagen, stageopdracht zoals olympic moves en feedback van leren kom ik erachter hoe mensen mij zien als persoon. Reflecteren geeft een goed beeld van wat er goed en minder goed ging.  Door alle reflecties van de afgelopen twee jaar heb ik een veel beter beeld van mezelf gekregen.

Competentie Sgm 18: Zelfsturing

Zelfsturing is op het hbo heel belangrijk zo heb ik ervaren. In het begin van jaar 1 had ik wel moeite met mezelf sturen. Ook al moet je jezelf echt aansturen, ik merk wel dat het me steeds makkelijker af gaat. Opdrachten, verslagen, tentamens leren gaan steeds beter omdat ik veel verder vooruit kijk. Ik heb nog moeite met nauwkeurig werken, maar ben erg gegroeid in mezelf aansturen. Dit is ook beter geworden dankzij mijn studieteam.